TÜKENMİŞLİK SENDROMU

TÜKENMİŞLİK

lişkiler her birimizin yaşamımızı idame ettirmek için ihtiyaç duyduğumuz bir ağ.

Ancak özellikle yakın ilişkiler çoğumuza sıkıntı yaşatıyor.

Nedir yakın ilişkiler?

İş, aile, sosyal çevremizde yakınlarımız.

Nasıl ki duygu dünyamız bizi yorup dalgalandırdığı için daha temkinli olmaya ya da uzak kalmaya çabalıyorsak aynı durum aslında profesyonel dünya için de geçerlidir.

‘Bu benim profesyonel hayatım duygulara yer vermem’ demek bir insan için doğru bir tanımlama değildir. İnsan duygusu-bedeni-zihni diye ayrışamaz. Biri bir diğerini donduramaz; uyum önemlidir ancak yok saymak mümkün değildir. Yani en profesyonel olduğunuz anlarda dahi duygularınız sizinle birliktedir. Yok saymanız ya da önemsememeniz durumu değiştirmez.

Kariyer, başarı, para gibi doyum kaynakları ruhsal doyum yok sayıldığında sadece daha yukarıdan düşmemize sebepler haline dönüşür.

O nedenle iş yaptığımız kişilerle aramızdaki ilişkinin kalitesi çok önemlidir. Uzun vadede bir birini psikolojik olarak taciz eden, mobbing uygulayan kişilerin olduğu, çalışma koşullarının uygun olmadığı ve hatta mekan ve zaman açısından da insan biyolojisine uygun olmayan çalışma ortamlarında verim düşer.

Çalışanlarda kronik yorgunluk ve isteksizlik baş gösterir. Baktığınızda kişilerde depresif bir tablo görülür. Aynı depresyondaki belirtiler söz konusudur.

Tükenmişlik sendromunun depresyondan farkı ise iş saatleri dışında bireyin eski neşesine dönmesidir. Sadece işle ilgili durumlarda kişi bezgin, halsiz, mutsuz ve isteksizdir.

Eğer ki zamanında müdahale edilmezse kişi bu duygu durumuyla daha fazla baş edemez ve fiziki semptomlar ve sonrasında da başka hastalıklar –gerek psikolojik gerek bedensel- görülmeye başlar.

Tükenmişlik sendromunun erken teşhişi önemlidir, her rahatsızlıkta olduğu gibi.

Kendini tanımak bu semptomların tetikleyicisi durumları bulmak ve çaresiz bir dünyanın kurbanı olduğu rolünden sıyrılmak tedavinin basamaklarıdır.

Psikolojik hastalıklar iyidir. Sinyaldir. Bedene inmemiş hastalığın habercisidir. Mesajı alındığında geçer. Aslında iyi değerlendirilirse kişiye katkısı çoktur.

O nedenle tükenmişlik sendromunun tedavisi de pek tabii mümkündür.

no replies

Leave your comment